Vol 6, No 3 (2016)

Panacea Journal of Medical Sciences

Table of Contents

EDITORIALS

Chronic Obstructive Pulmonary Disease: What's the future
Sumer Choudhary
PDF
115-116

REVIEW ARTICLE

Abhijeet Dhawalram Faye, Sushil Gawande, Rahul Tadke, Vivek Kirpekar, Sudhir Bhave
PDF
117-124
Kartik Patil, Meenal Kulkarni, Pranita Dharmadhikari
PDF
128-133

ORIGINAL ARTICLE

Rakesh Shori, G. Laxmi Prasad, Chaaya Shori, Asha Latha A
PDF
125-127
Chitresh Chahar, Parmendra Sirohi, Prashant Bishnoi, Rajendra Prasad Agrawal
PDF
134-137
Shilpa Aniruddha Deoke, Raveendra Madhav Kshirsagar
PDF
138-141
Mohan Pandurang Joshi, Ausvi Samina M
PDF
142-146
Kuldeep Chandel, Sandeep Kumar, Waseem Farooqui, Mahak Lamba
PDF
147-150
Deepika Abhainath Singh, Jahnavi Kedare
PDF
151-154
Madhuri Sushil Gawande, Sulabha Avinash Joshi
PDF
155-158
RS Solanki
PDF
159-163
Yunus Shah, Akanksha Chikhlikar, Prasad Bansod
PDF
164-166

CASE REPORT

Suresh Vasant Phatak, Ashutosh Dattatray Kharche, Neeraj Arun Patange
PDF
167-169
Vijaya Rajesh Kamble, Madhuri Sushil Gawande
PDF
170-172
Shilpa S. Kuthe, N. R. Humaney, Aditya Mapari
PDF
173-175