Volume 4 : Number 1 : January - June 2014

Table of Contents

EDITORIALS

Optimizing Medical Education
Shubhada Gade
PDF
1-2

REVIEW ARTICLE

Ashok Kapse
PDF
3-10
Mrunal Phatak
PDF
11-14
Sumer Choudhary
PDF
15-21

ORIGINAL ARTICLE

Anil Sontakke, Balkrishna Tayade
PDF
22-27
Dinesh T, Venkatesan R, Venkidusamy S
PDF
28-30
Nikita Tinguria, Balkrishna Tayade
PDF
31-34
Noel Gomes, Ajeet Saoji
PDF
35-39
Prashant Asegaonkar, Sunita Ghike
PDF
40-44
Rahul Khobragade, Santosh Wakode, Swati Tadas, Naina Wakode, Ashok Kale
PDF
45-48
Ruhi Dass, Meenal Kulkarni
PDF
49-51
Sanjay Walulkar, Madhavi Walulkar, Rajesh Dehankar
PDF
52-54
Shamim Akhtar, Archana Joshi, Sabiha Maimoon, Sadhna Mahore
PDF
55-58
Sheela Jain, Sunita Ghike, Savita Somalwar, Sulbha Joshi
PDF
59-61
Shipra Dwivedi, Shraddha Singh, Devendra Singh, Sunita Tiwari
PDF
62-64
Yagnesh Thakar, Neena Nagdeo, Pallavi Wanjari
PDF
65-69

CASE REPORT

Deepa Chaudhary, Anjali Kawathalkar
PDF
70-72
P Nichkaode, Gopal Gurjar, Kapil Panchbhai, Prathamesh More, Vinay Khatri
PDF
73-75
Rahul Sakhare, Sushil Mankar, Ritul Agrawal, Faizan Mohammed
PDF
76-77
Swanand Chaudhary
PDF
78-81
Varsha Kose, Anjali Kawathalkar
PDF
82-83
Yelda puri, Kalpana Bothale, Anjali Patrikar, Archana Joshi, Sadhana Mohore
PDF
84-86

EDUCATIONAL RESEARCH

Suresh Chari, Shubhada Gade
PDF
87-92